Kıdem tazminatı haktır, gasp edilemez….

Salgın döneminde işçi ve emekçiler bir yandan salgından korunarak hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan da işsizlik, yoksulluk ve ekonomik krizle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Dünyada bir çok ülke kendi vatandaşlarının yaşamını kolaylaştırmak için nakdi yardımlarda bulunurken, AKP iktidarı 250 milyarlık paketin tamamına yakınını patronları kurtarmak için harcamıştır. Kapitalist sermayeye bu paralar akıtılırken, halka IBAN numaraları verilerek, yardımlar toplanmıştır. Kısa Çalışma Ödeneği  Ücretsiz İzin uygulaması hayata geçirilmiş işçi ve emekçiler günlük 39 lira yaşamak zorunda bırakılmıştır. İşsizlik sigortasının yağmasını sürdüren AKP hükümeti bu sefer işçi ve emekçilerin kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatını hedefe koymuştur. Kıdem tazminatını gasp etmeye dönük girişimler hızlanmış, bu konuda sermaye örgütleriyle birlikte hazırlıklar yapılmaktadır.

Buna karşı daha geniş bir mücadele kaçınılmazdır. İktidar kıdem tazminatının taraflarla görüştükleri iddiasındadır. Bu süreçte kıdem tazminatını pazarlık yapacak bir “işçi sendikası ve emek örgütü” varsa doğrudan sermayenin yanında yer almıştır. İktidara bir kez daha sesleniyoruz, milyonlarca işsiz ve yoksul varken yapacağınız iş, işsizliğe ve yoksulluğa çözüm bulmaktır. Ülkede refahı sağlamak, gelir dağılımını adil yapmak, demokratik hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır. İşten atmaları yasaklamak, ücretsiz izin uygulamasına son vermek, gerçek anlamda iş güvencesi sağlamaktır.

Kıdem tazminatı ve hak gasplarına karşı tüm işçi ve emekçileri mücadeleye çağırıyoruz. Şimdi emek ve meslek örgütleri için bu süreç bir sınavdır. İktidarın bu uygulamalarına karşı bir araya gelmeyeceksek ne zaman geleceğiz? Hayati önemde olan kıdem tazminatı hakkını birlikte savunmayacaksak ne zaman savunacağız? İşçi ve emekçilerin birliğini şimdi sağlamayacaksak ne zaman sağlayacağız. Bugün işçi ve emekçilerin yanında olmayanlar, işçi ve emekçilerin çıkarlarını savunmayanlar tarih önünde bir kez daha iyi anılmayacaklardır.İktidara sesleniyoruz, kıdem tazminatı ve hak gasplarına dönük yasalarınız geri çekin. Kıdem tazminatı hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz.

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 50’nci yılında hükümeti uyarıyoruz. İşçiler dün nasıl sendikalarına sahip çıktıysa bugün de kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmakta tereddüt etmeyecektir.

Kıdem tazminatına dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin!

İLETİŞİM İŞ YÖNETİM KURULU