İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI 3.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ, İŞÇİ SINIFI KAZANACAK….

Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurul’nu,  ekte belirtilen gündemi görüşmek üzere 01 Nisan 2023 Cumartesi günü Saat:10.00 da Cihangir Mahallesi E-5 Yanyolu Güler Ap. No:195 D:8 Avcılar adresinde bulunan sendika merkezinde toplanacaktır.

Yukarıda belirtilen günde çoğunluk sağlanmaz ise 3.Olağan Genel Kurul 02 Nisan Saat 12.00 de aynı yerde ve aynı gündemle toplanacaktır.

İletişim-İş Sendikası Yönetim Kurulu

İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI 3.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Yoklama ve açılış

2-Divan seçimi

3-Genel Başkan ve Konukların konuşması

4-Komisyonların seçimi

a)Hesap tetkik komisyonu

b)Bütçe komisyonu

5-Raporların okunması

a)Çalışma raporu

b)Denetim raporu

c)Disiplin raporu

e)Mali rapor

6-Raporlar üzerine görüşmeler

7-Komisyon raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması

a)Hesap tetkik komisyonu

b)Gelecek dönem bütçe komisyonu

8-Tüzük değişiklikleri

9-Kurulların aklanması

10-Seçimler (Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Başkan Yardımcıları asil ve yedek, Denetim, Disiplin asil ve yedeklerin seçimi, DİSK Genel Kurul delege asil ve yedeklerin) seçimi.

11-Dilek ve Temenniler

12-Kapanış