Artan iş yükü altında ezilen PTT emekçilerinin sorunları ve alınması gereken önlemler ile ilgili sendikamızın görüşleri..

BASIN BİLDİRİSİ

Covid19 salgınının etkisi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Artan vaka sayısı ve buna paralel olarak artan can kayıplarını büyük üzüntü ile izlemekteyiz.

Sendiklar ve sağlık meslek örgütlerinin yayılımının durması adına salgının yoğun olduğu yerlerde yaşamın sınırlandırılması ve zorunlu hizmetler dışındaki tüm işletmelerin kapatılması, buradaki işçi ve emekçilerin ücretli izinli sayılması görülüyor ki iktidar tarafından dikkate alınmamıştır.

Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi özellikle PTT işçileri bu salgından en çok etkilenen iş kollarından biridir. Salgının artması ile evde yaşamak zorunda olan insanların kargo ve postalarının getirdiği  iş yükü artmış, yine bazı vatandaşlara dağıtılan paraların yine PTT işçileri tarafından dağıtımı  ile daha da ağırlaştığı bir dönemde  son olarak da maskelerin yine PTT aracılığı ile dağıtılacak olması PTT işçilerinin iş yükünü daha da arttırmıştır. Yıllardır tüm çabalarımıza karşı personel sayısını arttırmayan PTT yönetimi salgınla birlikte artan iş yüküne de hazırlıksız yakalanmıştır.

PTT emekçileri artık bu yükü taşıyacak durumda değildir.

PTT işçileri artan bu iş yükünden dolayı hem fiziksel olarak yıpranmakta hem de çok fazla kişi ile temas etmek zorunda okaldıklarından  virüse yakalanma olasılıkları diğer sektörlere oranla daha da artmıştır. Bütün bu işleri yaparken en temel hijyen malzemelerinde hala eksikler olduğunu, özellikle koruyucu kıyafet ve maske konusunda bir çok yerde eksikliklerini bilgisini alıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda birkaç PTT emekçi arkadaşımız salgından etkilenerek hastalandığı  bilinen  bir gerçektir. Bu nedenle PTT yönetimi  artan iş yüküne karşı gerekli planlamaları yapmalıdır. Bu yükü omuzlayan emekçi arkadaşlarımız için çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli, işçi arkadaşlarımızın diğer sektörlerde olduğu gibi ücretlerinde iyileştirmeye gidilmelidir.

PTT yönetimi PTT iş kolundaki tüm emekçilerin ve sendikaların uyarılarını dikkate almaya çözüm üretmek konusunda hızlıca adım atmaya çağırıyoruz. Unutulmaması gerekir ki salgınla uğraştığımız bir dönemde halkın sağlığını önemserken, işçilerinde sağlığını önemsemek zorunda oldukları bir kez daha hatırlatmak isteriz.

DİSK İLETİŞİM İŞ GENEL BAŞKANI

Ünal DOĞAN