TTB’den PTT çalışanlarına öneriler.

COVİD-19 salgını nedeniyle TTB Merkez Konseyince PTT işçilerinin çalışma koşullarına öneriler.

 1. PTT bünyesinde çalışan personelde tüm çalışanlar gibi COVİD -19 bulaş riski altındadır bu nedenle personelin çalıştığı ayrım odası gibi ortamlar;
 2. Mümkün olduğunca sık aralıklarla havalandırılmalıdır (Yarım saatte bir 10 dk havalandırma gibi)
 3. Çalışan personel aralarında sosyal mesafeyi (en az 1 mt) koruyacak biçimde yerleşerek çalışmalıdır
 4. Hapşırma ve öksürme sırasında tek kullanımlık mendil kullanmalı ya da dirseğin iç kısmı ile ağız ve burnunu kapatmalıdır
 5. Tüm personelin dokunduğu tezgah, masalar, kapı kolu, musluk vb yerler uygun biçimde her günün sonunda dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon için çamaşır suyu kullanılabilir

(Çamaşır suyu : Yüzeyler sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlenir ve belirgin şekilde kirlenme olduğunda ise  1:10 normal sulandırmada çamaşır suyu kullanılmalıdır.
Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlenmelidir.
Çamaşır suyu düşük maliyetli, hızlı etkili, ulaşımı kolay kullanıma hazır, sporosidal ve virüsidal (C.difficile ve Norovirus’a karşı) avantajlı olup, dezavantaj olarak metal ekipmanlara zararlıdır, organik materyaller tarafından deaktive edilir, kullanım öncesi yüzeylerin temizlenmesi gerekir, cilt ve mükoz membranlara karşı tahriş edicidir, sulandırıldıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır, dikkatli kullanılmadığında giysileri boyayabilir)

 • Ellerin ağıza, buruna ve göze değirilmemesi konusunda personel uyarılmalıdır.
 • Boğaz ağrısı, ateşi, öksürüğü olan memurlar işe gelmemelidir. Evlerinde 14 gün süreyle, izolasyon koşullarında, izinli sayılmalıdırlar. Bu sırada nefes darlığı gibi belirtiler de eklenirse hastaneye başvurmalıdırlar.
 • PTT bünyesinde çalışan dağıtım personeli korona virüs enfeksiyonunu bulaştırma riski ile birlikte enfeksiyona maruz kalma riski altındadır. Bu risklerden korunmak için;
 • Hasta olan kişilerin yanı sıra, hastalığın hiç belirtisiz geçtiği veya erken dönemlerinde sağlam görünen kişilerden de bulaşabileceği göz önüne alınarak, dağıtım için gidilen yerlerde personel, vatandaşlarla aralarındaki sosyal mesafeyi korumaya özen göstermelidir.
 • Boğaz ağrısı, ateşi, öksürüğü olan personel dağıtıma gitmemelidirler. Evlerinde 14 gün süreyle, izolasyon koşullarında, izinli sayılmalıdırlar. Bu sırada nefes darlığı gibi belirtiler de eklenirse hastaneye başvurmalıdır.
 • Maske ve eldiven kullanımı önerilmemektedir. Ancak personele alkol bazlı el dezenfektanları dağıtılmalı ve her paket tesliminden sonra olanaklı ise personel ellerini yıkamalı ya da alkol bazlı el dezenfektanlarını kullanmalıdır.
 • Ellerin ağıza, buruna ve göze değirilmemesi konusunda personel uyarılmalıdır.
 • PTT şubeleri kalabalık olmalarından dolayı riskli alanlardır. Bu nedenle;
 • Vatandaşların tezgah önünde birikimini önlemek için, vatandaşlar memur sayısına göre içeri alınmalı, çalışanların 1 metre ötesine bariyerler konulmalı ve sosyal mesafenin korunması sağlanılmalı ya da tezgahların üstüne cam ya da plastik bariyerler yapılmalıdır.
 • Şube sık sık havalandırılmalı, elle temas eden yüzeyler yukarıda açıklandığı biçimde en az günde 1 kez dezenfekte edilmelidir.
 • Vatandaşların şube önünde de sosyal mesafeyi korumasını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Bugüne kadar posta paketlerinden veya kağıttan hastalık bulaştığı bildirilmemiştir. Ancak bu yüzeylerde kirli olabileceği için  paket dağıtımı için belirtilen tedbirler her zaman alınmalıdır.
 • Ülkemizde henüz sağlıklı ve sağlam olan hiç kimseye tarama testi uygulanmamaktadır. Test ancak hastalık şüphesi ile hastaneye başvuranlara yapılmaktadır.
 • Gönderilerin dezenfekte edilmesi mümkün değildir. Ayrım odalarında madde 1’de belirtilen önlemler alınmalı, personel bu şekilde eğitilmelidir.
 • PTT çalışanları için hem vatandaşın hem de çalışanların sağlığını korumak adına kurumsal olarak;
 • Olanaklı olan tüm birimlerde, 22.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile izin verilen dönüşümlü çalışma ve uzaktan çalışma uygulanmalıdır.
 • Risk grubunda bulunan 60 yaş üstü, gebe, süt izni kullanan, engelli olan ve kronik hastalığı olan çalışanlar mümkünse vatandaşla çok karşılaşmayacakları birimlerde, dönüşümlü olarak çalıştırılmalı, bu mümkün değilse idari izinli sayılmalıdır.
 • İşyeri hekimleri tarafından personele, hastalıktan korunma, el yıkama, dezenfeksiyon ve hastalık belirtileri konularında eğitimler yapılmalıdır.