İŞÇİYE SEFALET, PATRONA KIYAK YASASI KABUL EDİLEMEZ.

Covid 19 salgınının  etkileri işçilerin hayatında  her geçen gün daha da derinden hissediliyor. Hükümetin yasalaştırmak istediği  “İşten Atmalar Yasaklanıyor” diye önlem olarak sunulan paketten her zaman olduğu gibi işverene destek , işçiye düşük ücretle yaşamak düşmüştür. Yasaklama olarak ifade edilen asıl olarak bir ertelemedir, asıl olarak ücretsiz izin uygulamasının kalıcı olarak çalışma hayatına sokulmasıdır. Kaldı ki ne zaman biteceği belli olmayan bir salgına 3 ay gibi bir süre verilmesi çözüm değildir.

İşçilere günlük, 39.24 TL, aylık 1177 TL olarak belirtilen ücretle hangi işçi ailesi geçinebilir?  Salgınla birlikte daha da artan fiyatlar karşısında bu ücret, işçilere sefaleti reva görmektir. Bir çok ülkede salgına karşı işçisinin yaşam standardını arttıracak önlemler alınırken, bizlere açlık, patronlara destekler sunulmuştur. Bu düzenlemelerde patronların cebinden tek kuruş çıkmazken, zaten işçilerin olan işsizlik fonu kullanılması öngörülmektedir. Görünen o ki, her kriz döneminde olduğu gibi yine yük biz işçilerin ve emekçilerin omuzlarına yükleniyor. Açıklanan teşvik paketleri, ertelenen borçlar hep patronlar içinken, biz işçilerin istediği “ücretli izin”, “faturaların ertelenmesi”, “Zorunlu olmayan işyerlerindeki çalışmanın durdurulması” talepleri görmezden geliniyor.

İletişim İş sendikası olarak bu düzenlemeyi kabul edilmez olarak görmekteyiz. Ülkeyi yöneten siyasi iktidarı, işçileri koruyacak, onların günlük yaşamını kolaylaştıracak önlemler almaya çağırıyoruz.  Zaten salgınla artan korku ve panik ortamına bir de geçinme kaygısı eklenmemelidir.

  • Zorunlu Olmayan Tüm Üretim ve Hizmetler Durdurulsun, Çalışanlara Ücretli İzin Verilsin
  • Zorunlu çalışanların korunacağı önlemler alınsın, dönüşümlü çalışma uygulansın!
  • PTT , Telekom gibi kamu hizmetlerinde çalışan işçilerin Ücretleri arttırılsın.