İletişim İş Sendikası 1. Olağanüstü Genel Kurulu Çağrısı

İletişim İş Sendikası 1. Olağanüstü Genel Kurulu 18.07.2020 Cumartesi saat 10:00-13:00 günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19.07.2020 günü saat 10:00-13:00 de Cihangir Mah.E5 Yanyol Gürel Apt. No:195 Daire:8 Avcılar/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış

2-Açılış Konuşması

3-Yoklama

4-Saygı Duruşu

5-Konukların Konuşması

6-Ana Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Oylanması

7-Seçimler

a-) Genel Yönetim Kurulu (asil ve yedekler)

b-)Genel Denetleme Kurulu (asil ve yedekler)

c-)Genel Disiplin Kurulu (asil ve yedekler) üyelerinin seçimi.

8 Kapanış.