Çağrı Merkezi çalışanları Korona salgınına karşı çalışma ortamlarından endişeli.

Çin’in Wuhan şehrinde Aralık ayı sonunda  binlerce insanın ölümüne neden  Covid19( Corona  virüsü) tüm dünya gibi ülkemizi de etkilemeye devam ediyor  Tüm dünyada binlerle ifade edilen virüsten etkilenmeler ve ölümler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de panik ve korku yaratmaya devam etmektedir.

Ülkemizde resmi vakalarla Covid19 virüsünden etkilenen sayısı Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre 47’dir. Ancak biliminsanlarının açıklamaları dikkate alındığında virüsün etkilerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağı öngörülmektedir.

Kuşkusuz sürecin yönetilmesinde  devletin yönetenlerin birinci görevi halka gerçekleri açıklamak ve biliminsanları, sendiklar ve meslek örgütlerinden gelen önerileri dikkate alması ve sürecin birer paydaşı olarak görmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.   

DİSK İLETİŞİM İŞ SENDİKASI olarak  iş kolumuza giren posta, çağrı ve haberleşme sektöründeki çalışan işçi arkadaşlarımızın bu salgın döneminde yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek istiyoruz.

Çağrı merkezi ve haberleşme sektöründe çalışan binlerce işçi arkadaşımız saatlerce kaplaı ortamlarda ve kalabalık şekilde çalıştırılmaktadır. Virüsün yayılmasında temasın önemi olduğu dikkate alındığında arkadaşlarımız ciddi bir risk altındadır. Aynı zamanda bir diğer riskte, hijyen malzemelerin yokluğudur.

Dünyanın bir çok çağrı merkezi ve iletişim sektöründe bu dönemde uzaktan çalışma ve home office gibi uygulamlarla çalışanlarını korurken, ülkemizdeki çağrı merkezlerinde çalışanlar kaderine teslim olmuş durumdadır.

DİSK İletişim sendikası olarak çağrı merkezi ve habeerleşme sektöründe çalışan işçi arkadaşlarımızın hayatını tehlikye sokan uygulamlara son verilmesini, çalışma şartlarının bu döneme uygun yeniden düzenlenmesini, gerekirse çalışma şeklini bu sürece uygun bir şekilde tekrardan planlanmasını(home office), işyerlerinde eldiven, hijyen, dezenfektan, el solüsyonu gibi  ihtiyaçların giderilemesini, gerektiğinde “ücretli izin” hakkı da tanınmalıdır.  Ayrıca çalışanların öneri ve görüşlerine önem verilmesi gerekliliğini hatırlatmak isteriz.

İletişim, haberleşme ve çağrı merkezlerinde çalışan tüm emekçi arkadaşlarımıza yaşadıkları sorunlar  konsunda sendikamızla iletişime geçebileceklerini hatırlatır, esenlikler dileriz.

İLETİŞİM İŞ SENDİKASI  YÖNETİM KURULU