• Home
  • DİSK, Türk-İş ve Hak-İş’ten ortak açıklama: Asgari ücret vergiden muaf tutulsun

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş tarafından yapılan ortak basın toplantısında emekçilerin üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergiden muaf tutulması talep edildi. Üç konfederasyon başkanı, Meclise sunulmak üzere hazırladıkları ortak talepler metnini imzaladı.

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş tarafından vergide adalet talebiyle ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Türk-İş Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda, üç işçi konfederasyonu tarafından hazırlanan ortak metni DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

Türkiye’de vergi mükelleflerinin büyük çoğunluğunun ücretli emekçiler olduğunu belirten Çerkezoğlu, emekçilerin hem geliri üzerinden hem doğrudan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü altında olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, işçinin eline geçen net ücretin vergi kesintileri nedeniyle yılbaşından bu yana giderek gerilediğini ifade etti.

“BU DÜZENLEME VERGİ ADALETSİZLİĞİNİ KALDIRMIYOR”

Çerkezoğlu, “Bu vergi düzeni adil değildir, sosyal adalete, Anayasa’nın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun değildir. TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor” dedi.

Çerkezoğlu, daha adil bir vergi sistemi için hazırlanan ortak talepleri şu şekilde sıraladı:

  • Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak çalışanlar lehine güncellenmelidir.
  • Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.
  • Düşük gelirli hane halkının tüketiminde önemli payı olan gıda ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim ve ayakkabı grubu için halen indirimli vergi oranı uygulanmaktaysa da düşük gelirli ailelerin tüketim vergi payını azaltmak için bu oranın daha da aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır.
  • Bireysel doğal gaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV yüzde 1’e düşürülmelidir.
  • Temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalıdır.
  • İşçinin kendisi ve diğer aile fertleri için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi giderlerinin gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir. Zira benzer harcamalar, beyanname usulü ile vergiye tabi mükellefler tarafından gelir vergisi matrahından mahsup edilebilmektedir.

ASGARİ ÜCRET İÇİN AYNI ORTAKLIK SAĞLANACAK MI?

Yapılanortakaçıklamanın ardından önümüzdeki ay başlayacak asgari ücret pazarlığında üç işçi konfederasyonunun ortak hareket edip etmeyeceğini sorduk. Soruya yanıt veren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Uzun yıllar böyle bir araya gelme fırsatı bulamadık” dedi.

Atalay, bu basın toplantısı gündeminin vergi olduğunu ama kıdem tazminatı ve asgari ücretin önemli talepler olduğunu ifade etti. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücret konusunda, zamanı geldiğinde, birlikte hareket etmenin yararlı olduğunu düşündüğünü söyledi.