Olağanüstü kongre ile yeni yönetim belirlendi.

İletişim-İş, yeni yönetimi belirledi. Kongrede başta kıdem tazminatının gasbedilmesine karşı mücadele olmak üzere taşeron çalışma ve salgının işçi ve emekçiler üzerindeki etkisi tartışıldı

DİSK’e bağlı İletişim, Haberleşme Posta ve Çağrı Merkezi İşçileri Sendikası (İletişim-İş) olağanüstü kongresinde yeni yönetimi belirledi. Sendikanın Avcılar’daki merkezinde, posta, haberleşme ve  çağrı merkezi emekçilerin katılımı gerçekleşen kongrede başta kıdem tazminatının gasbedilmesine karşı mücadele olmak üzere taşeron çalışma ve salgının işçi ve emekçiler üzerindeki etkisi de tartışıldı.

Saygı duruşunun ardından kongre divanına Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş’ın başkanlığında Avukat Ahmet Ergin ve DİSK/Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı Levent Gökçek seçildi. Açılış konuşmasını yapan sendikanın Genel Başkanı Ünal Doğan, geçtiğimiz dönem başta posta emekçilerinin taşeron sorunu olmak üzere çağrı merkezi ve telekom işçilerinin sorunları ile ilgilenmeye çalıştıklarını, kadrolu ve güvenceli çalışmanın sağlanması adına oluşan işçi tepkileri birleştirmeye çalıştıklarını, son pandemi döneminde de işçilerin sağlıklı çalışma ve artan iş yüklerine ilişkin kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Doğan’ın ardından konuşan Birol Sarıkaş da, iş kolu fark etmeksizin sendikalar arasındaki dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini vurguladı. Posta ve iletişim işçilerinin sorunlarını anlattığı kongrede iki maddede tüzük değişikliği yapıldı.

Kongrede, daha önce var olan yönetimi kurulu üçten beşe çıkartılırken ardından yapılan seçimlerde Genel Başkanlığa Levent Dokuyucu, Genel Sekreterliğe Ünal Doğan, yönetime ise Erman Türkmen, Mehmet Yılmaz ve Ayşegül Altınkaynak seçildi.

Seçimlerin ardından konuşan İletişim İş Sendikası Genel Başkanı Levent Dokuyucu, başta kıdem olmak üzere kazanılmış haklardan taviz verilmeyeceğini açıklayan sendikaların, bunun gereklerini yerine getirmek zorunda olduğunu söyleyerek, sendika olarak bütün işçilerin hak arama mücadelelerinin yanında olacaklarını belirtti

İletişim iş
İletişim iş