İRANLI İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

İran’da Yedi Tepe (Haft Tapeh ) işçileri iki aya yakın süredir  özel sektörün geri çekilmesi, işten atılan işçilerin geri alınması, işçi örgütlenmesine gölge düşüren emniyet baskısının durdurulması, öncü işçilerin tutukluluklarının ve hapis cezalarının kaldırılması, işçilerin gecikmiş ücret ve diğer haklarının verilmesi ve üretim sürecinin işçi denetimi altında olması talepleri  için direniyor.  

Yıllardır  İran’da  sendikal örgütlenme çalışması yürüten Yedi Tepe Sendikası, bu mücadele içinde tutuklamalar, yasa dışı ilan edilmeler, temsiclilerinin tutuklanması  gibi engellemelerle baskı altında tutuluyor. Ancak her türlü zorluğa direnerek mücadele etmeye devam ediyor

İran devleti ve onun adalet ve emniyet sistemleri, işçilerin yanındaymış gibi duran iki yüzlü şiarlarının aksine bir kez daha sermaye sahiplerinin yanında ve işçilerin karşısında olduğunu ispatlamaktadır. Uygulanan bu neoliberal politikaya muhalefetin ve basının ilgisizliği de eklenince işçi ve emekçi arkadaşlarımzın sesi boğulmaya çalışılmaktadır.İki aya yakın direnen işçi arkadaşlarımızın taleplerini görmezden gelen medya bu talepleri görmeyen yada ender haberlerde ise karalayıcı ve halka yanlış bilgiler vermektedir.   Sebep çok belli! Rejimin ve  sağcı muhalefetinin özelleştirmeler konusundaki Dünya Bankası ve IMF ile örtüşen politikları aynıdır hepsi işçi ve emekçi düşmanı, sermayeyi koruyan politikalardır. Yedi Tepe işçilerinin talepleri  asla ana akım medya tarafından yayınlanmıyor ve işçi sınıfının mücadeleleri rejim yıkıcılığı olarak görülüyor. Hak arama mücadelesi dünyanın her yerinde kutsaldır ve meşrudur.

İletişim İş Sendikası olarak işi, ekmeği özgürlüğü için direnen İran Yedi Tepe işçileri kardeşlerimizin mücadelesini mücadelemiz olarak görüyor, ve tüm Türkiye işçi ve emekçilerini İranlı işçi kardeşlerimizle dayanışmaya çağırıyoruz.

Yedi Tepe İşçisinin Mücadelesi İşçi Sınıfının Mücadelesidir.

Yedi Tepe İşçisi Yalnız Değildir.

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması.

İLETİŞİM İŞ GENEL YÖNETİM KURULU