DİSK İletişim 2. Genel Kurulu gerçekleşti.

Dev İletişim-İş 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

DİSK’e bağlı Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası (Dev İletişim-İş) Sendikası 2. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. İşçiden kopuk sendikacılığın eleştirildiği genel kurulda, tüm işçileri hak ve talepleri için birlik olma ve örgütlenme çağrısı yapıldı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şişli Şube binasında gerçekleştirilen genel kurula DİSK’e bağlı Gıda-İş ve Cam Keramik-İş yöneticileri de katıldı. Sabah 10.00’da divan seçimi ve saygı duruşuyla başlayan genel kurul konuşmalarla devam etti.

Sendikanın Eski Genel Sekreteri Sedat Durel, “Bugünlere zor koşullarda geldik. Ama bir arada oldukça, işçi sınıfının en geniş birliğini sağladıkça biz hem gerçek bir demokrasiyi, emeğin demokrasisini kurabiliriz, hem de bize yönelik saldırıların da hayata geçmemesini sağlayabiliriz. Emekten yana olan insanlar eğer güçlü olursa, örgütlü olursa hiçbir problemimiz kalmaz. Krizin bütün faturası, krizi yaratanlara, patronlara kesilir” diye konuştu.

ŞARTLAR MÜCADELE ZORLUYOR

Genel kurulda sendikanın genel başkanlığına seçilen Ünal Doğan, “Bizler sesimizi duyuracak araçlara ihtiyacımız var. Sendikamız Dev İletişim-İş’in bu görevi yerine getireceğine inanıyoruz” dedi. Doğan şöyle devam etti: “Bizler işçi sınıfının bir parçası olarak, özellikle de PTT taşeron işçileri olarak hem çalışma yaşamımızda karşılaştığımız sorunların dile getirilmesi, hem de işçi arkadaşlarımızın sorunlarına karşı birlikte güç oluşturarak sorunun çözümünde hem beraber mücadele yürüteceğiz. Her geçen gün daha da zorlaşan çalışma yaşamındaki haklarımız, görülmeyen emeğimiz ve yaratılan eşitsizlik bizleri daha fazla bir arada olmaya ve mücadele etmeye zorluyor. Birlikte çok daha güçlüyüz ve güvendeyiz.”

ÜYE-YÖNETİM KOPUK OLMAYACAK

8 yıldır PTT AŞ’de çalışan ve sendikanın genel sekreterliğine seçilen Ayşegül Altınkaynak da “İş kolumuzda var olan sendikaları biliyorsunuz. Dağınık durumdaki işçileri toparlayıp örgütlü hale getirmesine, en önemlisi de işçinin lehine söylemlerle gerçek bir mücadele vererek bizi temsil etmeye zorladık. Ne yazık ki süreç içinde talep ve çabalarımız sonuç vermedi, işçi ile sendikalarının söylem ve taleplerinin ayrıştığını, bizlerin hakkını savunmaktan, bizi temsil etmekten uzak olduğunu gördük. Biz işçinin içinde olmadığı hiçbir yapının kendisini hakkıyla temsil edemeyeceği anlayışındayız. Bunun gereği olarak üyenin yönetimden kopuk olduğu, işçinin talebi ve sorunlarıyla yönetimin çalışmalarının örtüşmediği bir sendika olmayacağız. İletişim İş kolunda olan tüm işçi kardeşlerimizle; PTT’sinden çağrı merkezlerine tüm emekçi arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmayı, aynı sorunlar etrafında birleşip ortak çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Daha çok yeniyiz evet, sayıca azız, güçlenmek, büyümek zaman alacak biliyoruz. Çok kolay ve hızlı olmayacağını bilerek çıktık yola. Bildiğim bir şey de başarının sihirli formülünün inanmak ve emek vermek olduğu. Ve bildiğim en önemli şey ise şudur ve bildiğim her şeye bedeldir. Biz inanıyoruz, emek veriyoruz, samimiyiz. Mücadelemiz işçi sınıfının köle düzenden kurtulup insanca yaşam koşullarına kavuşması üzerinedir; başaracağız.”

SENDİKANIN İSMİ İLETİŞİM-İŞ OLDU

Yapılan seçimlerin ardından Genel Başkanlığa Ünal Doğan, Genel Sekreterliğe Ayşegül Altınkaynak seçilirken Çağan Başocak da yönetime getirildi. Yapılan tüzük değişiklik ile sendikanın ismi İletişim Haberleşme, Posta ve Çağrı Merkezi İşçileri Sendikası (İletişim-İş) olarak değiştirildi.

KURTULUŞU BAŞKA YERDE ARAMAYIN

İşçi sınıfının grev yasaklarından ihraçlara kadar pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, yaklaşan seçimlere dikkat çekerek şunları söyledi: “Sermaye partileri işçi sınıfına ne verdi? Bu soruyu hepimizin mutlaka kendimize ve çevremize sormamız lazım. İşçi sınıfının bugün yapması gereken şey şu; hem kendi sendikalarında örgütlenmek, hem de kendi kurtuluşlarını kendi ellerine almak. Yani başka bir yerde kurtuluş arayarak bu sorunu çözemezler.” 

Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş da “Ülkemizde sendikalaşma oranı yüzde 10’nun altında. Sendikalı olup da toplu sözleşme hakkı olan işçilerin sayısı bunun çok daha altında” diyerek işçilere örgütlenme çağrısı yaptı.